logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Val och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län har hand om alla blivande gymnasieelever i vårt län.

Är jag berättigad att söka en gymnasieutbildning?

Är du under det kalenderår du fyller 20 år kan du söka till gymnasiet, utbildningen måste dock påbörjas innan du har fyllt 20 år. Du måste ha slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt uppfylla behörighetskraven för det program du söker.

Har Hällefors kommun en egen gymnasieskola?

Pihlskolan är kommunens gymnasieskola. Gymnasiet ligger centralt i Hällefors.

Hur söker jag till gymnasiet?

Du som kommer direkt från grundskolan och är folkbokförd i Örebro län

Du söker via webben på Gymnasieantagningen i Örebro län. Där söker du till alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Sverige.

Gymnasieantagningen i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga sökande som är folkbokförda i Örebro län

Du som inte går i årskurs 9, men är folkbokförd i Örebro län, fyller i en ansökningsblankett som du får av studie- och yrkesvägledaren.

Sökande som är folkbokförda utanför Örebro län

Är du folkbokförd i en kommun utanför Örebro län ska ansökan sändas till intagningskansliet i hemkommunen. 

Har jag blivit antagen till en utbildning?

I början av juli får du ett antagningsbesked. Har du även sökt utbildning utanför länet eller på friskolor som inte kommunen sköter antagningen för kan du få flera antagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum som finns angivet, annars kan ungdomar som väntar på en reservplats bli utan.

Har jag rätt att studera på annan ort än hemkommunen?

Friskolor

Det finns inte någon friskola för gymnasieutbildning i Hällefors kommun. Men oavsett var du än är folkbokförd så är nationella program på friskolor öppna för alla elever. Det är ditt betyg som avgör om du kommer in eller inte.

Kommunala skolor

Du har rätt att söka nationella program i andra kommunala skolor. Kommunala skolor prioriterar i första hand elever från den egna kommunen, elever från samverkansområden och elever från kommuner där programmet inte finns. Övriga elever har möjlighet att komma in på programmet om det blir platser över. Hällefors kommun har samverkansavtal med Örebro kommun.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns ett fåtal program och inriktningar som är riksrekryterande. Oavsett var du än bor i landet har du rätt att välja dessa utbildningar och tas emot som sökande. Samtliga behöriga sökande konkurrerar på lika villkor om platserna. Till riksrekryterande idrottsutbildningar finns särskilda urvalsförfaranden.

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 24/11 2020