logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Beställa betygs­kopior

För dig som är tidigare elev på skolan och vill beställa betygs­kopior.
Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter för syftet att kunna registrera och hantera ditt ärende. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) på https:/www.hellefors.se/gdpr

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 24/11 2020