logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Elevhälsa

Elevhälsan utgår från den enskilde elevens behov och intresse. Vi på Pihlskolan vill förbereda ungdomarna för vuxenlivet, att som samhälls­medborgare ta ansvar för sina egna liv.

Elevhälsan; skolsköterska, skolläkare, kurator och special­pedagog; omfattar endast gymnasieelever. Övriga elever kan vända sig till den allmänna hälso- och sjukvården.

Hjälp i undervisningen

När det uppstår problem i skolan måste alla hjälpas åt att lösa dem. I första hand försöker vi tala med varandra och därigenom skapa en förtroendefull anda i skolan. Först och främst skall Du tala med Din klassföreståndare om det är något problem.

Ibland blir det särskilda svårigheter för någon elev i skolan. Då försöker vi diskutera problemen tillsammans med elev och föräldrar.

Elevhälsokonferensen som består av klassföreståndare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, studievägledare samt rektorer är då beredda att föreslå olika stödinsatser  - i samarbete med elev och föräldrar.

Alla elever på Pihlskolan erbjuds att delta på studiepass varje torsdag mellan 16:00 - 17:00 i PB107 och PB108.

Jordnötsallergi

På Pihlskolan råder totalt förbud mot jordnötter på grund av jordnötsallergi.

Det finns elever på skolan som är mycket känsliga för jordnötter. Jordnötspartiklar kan finnas även i luften, varför vi har beslutat om ett totalt förbud mot jordnötter.

Har du frågor runt detta, är du välkommen att höra av dig till skolsköterskan.

Kontaktuppgifter 

Elevhälsan hittar du vid expeditionen på Klockarhagsskolan.

Skolsköterska
Minna Kauppi
Telefon: 0591-642 30
Minna.Kauppi@hellefors.se

Skolläkare
Skolläkare träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Kurator
Linda Kjellberg Geschwind
Telefon: 0591-641 76
linda.kjellberg@hellefors.se

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 24/11 2020