logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur pihlskolan.hellefors.se uppfyller lagen om till­gänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgänglig­heten på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Alla kända tillgänglighets­problem beskrivs under rubriken innehåll som inte är tillgängligt.

Om du behöver innehåll från pihskolan.hellefors.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Enklast meddelar du oss via kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Vi strävar efter att Pihlskolans webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Bilder har inte bra alt-text som berättar vad bilden föreställer.
 • Finns onödiga radbrytningar på vissa ställen. Klart
 • På sidan A–Ö är det för små klickbara områden. Klart
 • Klickbara ytor i sidfoten är för små Klart
 • Länkar ligger inte på ny rad utan en del ligger i brödtexten. Klart
 • Alla länkar har inte en beskrivande text vart länken leder.
 • Formulärfält saknar fokus Klart
 • Textlänkar och bildlänkar är inte markerade vid fokus. Klart
 • Bildspelet på startsidan visar inte fokus när det tabbas fram. Kommer fixa sig när vi uppgraderar version av Sitevision?
 • Videofilmerna är inte textade eller syntolkade. De publicerades innan lagen började gälla.
 • Videofilmerna har inget titleattribut. Klart
 • På de flesta sidor fattas meta-description. Klart
 • Ruta för att godkänna cookies saknas. Klart

Vi har gjort en intern testning av hela pihlskolan.hellefors.se med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering. Vi testar sidor kontinunerligt när vi publicerar dem.

Sidor är testade i Lighthouse.

Redogörelsen är uppdaterad 27/11 2020

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 27/11 2020