hellefors.se

Du hittar Hällefors kommuns officiella information på hemsidan. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglig information:

Information: Covid-19

Efter att under våren ha haft distansundervisning återgår nu gymnasieskolan till ordinarie undervisning på skolan. När det gäller vuxenutbildningen kommer en del kurser fortfarande att vara på distans och en del på plats på skolan för att vi ska minska antalet elever på plats.

På skolan arbetar vi förebyggande utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Bl a uppmanar vi elever och personal att hålla avstånd, att vistas utomhus på raster och att tvätta händerna ofta. Vi torkar av bänkar i klassrummet efter varje lektion.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Elever med milda symptom kan gå tillbaka till skolan efter negativt testsvar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar som har symptom som kan tyda på covid-19 testas i samma omfattning som vuxna.

Om barnen eller ungdomarna får ett negativt testsvar och deras allmäntillstånd tillåter det kan de gå tillbaka till skolan. Det kan de göra även om de har kvar milda symptom.

Om en elev inte har testats gäller samma rekommendationer som tidigare för elever med symptom på covid-19.

Tester bokas via 1177, Vårdguiden.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Förbudet om allmänna sammankomster om max 50 personer gäller inte skolan. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Det är väldigt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till mentor eller till rektor.

 

Greta Hidén
Rektor Pihlskolan

greta.hiden@pihlskolan.hellefors.se
0591/64196

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 7/9 2020