logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Elev­inflytande och elevråd

Att du som elev känner att har möjlighet att påverka din vardag. Att du bemöts med respekt och att någon lyssnar och tar tillvara på dina åsitker är viktigt för oss på Pihlskolan.

Som elev på Pihlskolan har du flera möjligheter att göra din röst hörd.

Klassråd

Klassrådet har en viktig funktion. Där har du möjlighet att lyfta de frågor du vill diskutera med dina klasskamrater eller som du vill ska gå vidare till t.ex. skolledningen, studentkommittén eller elevrådet.

Elevråd

I elevrådet finns alla klasser representerade och här kan du påverka och diskutera vad som händer på skolan. Du kan även påverka din vardag genom att att utvärdera de kurser du gått och din tid på skolan när du tar studenten. Du kommer även att tycka till om hur du trivs på skolan genom en årlig enkät.

Vad du som elev kan påverka

Du möts av respekt av personalen. Dina åsikter och förslag blir tagna på allvar. Dessutom har du ett antal formella vägar att påverka din tid på Pihlskolan:

  1. Klassrådet
  2. Elevrådet
  3. Studentkommittén
  4. Skolkonferens
  5. Utvecklingssamtal
  6. Kursplanering
  7. Kursutvärdering
  8. Programutvärdering
  9. Trivselenkät

Elevrådsstadgar

Elevrådets stadgarPDF 

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 23/11 2020