logga Pihlskolan
Hällefors kommuns logga
hellefors.se

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogram skall sträva efter att eleverna går vidare till nationellt program, annan utbildning eller arbetslivet.

Du som kommer till introduktionsprogrammet på Pihlskolan i Hällefors kan studera på olika sätt som är anpassat efter ditt individuella behov.

Preparandår kan erbjudas dig som inte är behörig till ett högskoleförberedande eller ett yrkesförberedande program, men som antas hinna klara av att under högst ett skolår bli behörig till ett nationellt program. Preparandåret kan se olika ut för olika elever. Du kanske endast läser de ämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt program och gör praktik resten av skoltiden. Du kan även läsa de ämnen du behöver för behörighet samt läsa gymnasieämnen på det program som du vill studera på. Du kan bara läsa de grundskoleämnen som du ännu inte nått ett godkänt betyg i.

Programinriktat individuellt val kan erbjudas dig som har minst sex godkända betyg, varav ett betyg måste vara svenska och ett av betygen måste vara godkänt i matematik eller engelska. Om du går programinriktat individuellt val följer du ett nationellt yrkesinriktat program. Samtidigt läser du upp de betyg på grundskolenivå som du behöver för att bli behörig till det program du följer.

Yrkesintroduktion kan erbjudas dig som inte är behörig till ett nationellt program. Tillsammans med dig och dina föräldrar gör vi upp en studieplan. Den kan bland annat innehålla: grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, praktik och/eller karaktärsämnen från ett nationellt yrkesinriktat program.

Individuellt alternativ kan erbjudas dig som inte är behörig till ett nationellt program. Vi gör tillsammans med dig och dina föräldrar en individuell studieplan. Du kanske inte är färdig med ditt yrkesval och vill prova på att göra praktik på olika arbetsplatser. Individuellt alternativ är till för dig som behöver läsa upp grundskoleämnen men inte vet vilket program du vill välja. Individuellt alternativ kan innehålla praktik, grundskoleämnen och även annat som gynnar din utveckling.

Språkintroduktion är till för dig med annat modersmål än svenska som inte är behörig till nationella program som behöver läsa svenska/svenska som andraspråk för att kunna gå vidare i utbildningssystemet. Språkintroduktion ska erbjuda svenska/svenska som andraspråk och grundskoleämnen. När du uppnått tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa gymnasiekurser, ska du ha möjlighet att följa de kurser på nationella program där du har de förkunskaper som krävs för att klara kursen.


Image courtesy of "anankkml"/"Scottchan"/ FreeDigitalPhotos.net

elev pluggar
pilar

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 8/6 2017