logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Intro­duktions­programmet

Du som kommer till introduktionsprogrammet på Pihlskolan i Hällefors kan studera på olika sätt som är anpassade efter dina behov.

Intro­duktions­programmet går att läsa i fyra olika inriktningar:

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig med minst sex godkända grundskolebetyg. Ett av betygen måste vara svenska och ett av betygen måste vara i matematik eller engelska. Du studerar de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till det program du du sökt, samtidigt kan du läsa gymnasiekurser på det nationella program du vill studera på.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion kan du söka om du inte är behörig till ett nationellt program. Vi gör upp en studieplan tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. En sådan plan kan innehålla: grundskoleämnen, praktik och/eller karaktärsämnen från ett yrkesprogram på gymnasiet.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som behöver läsa upp grundskoleämnen men inte vet vilket program du vill välja. Vi gör upp en studieplan tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. Planen kan innehålla praktik, grundskoleämnen och annat som hjälper din utveckling.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig med annat modersmål än svenska och som inte är behörig till gymnasiet. Det för dig som behöver läsa svenska eller svenska som andraspråk (sva) för att kunna gå vidare. När du har tillräckliga kunskaper i svenska kan du börja gå kurser på gymnasiet.

Om man läst en kurs när man studerat på ett introduktionsprogram får man läsa om kursen om man börjar på ett Nationellt program.

Image courtesy of "anankkml"/"Scottchan"/ FreeDigitalPhotos.net

elev pluggar
pilar

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 23/11 2020