logga Pihlskolan
hellefors.se
facebook
hellefors.se

Samhälls­vetenskaps­program­met

Samhälls­vetenskaps­program­met (SA) är ett högskoleförberedande program som ger en bred samhällsvetenskaplig bas att stå stadigt på inför vidare studier. På Pihlskolan erbjuder vi dessa programet med inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. I fördjupningen räddning och säkerhet erbjuds kriminologi & kriminalteknik (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering).

Att studera på SA

Du som elev på SA kommer att arbeta med områden som handlar om hur samhället och människan samspelar. Frågor som tar upp demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är centrala i undervisningen. Svenska, engelska och moderna språk är också en viktig del av utbildningen.

På Pihlskolan väljer du mellan två olika inriktningar: samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inriktningen samhällsvetenskap innehåller flera olika kurser inom ämnena geografi , historia, samhällskunskap och religion. Utbildningen ger dig ett historiskt perspektiv, så att du med hjälp av det förflutna ska förstå dagens samhälle. Om du i stället väljer inriktningen beteendevetenskap kommer du att fördjupa dig inom ämnena psykologi och sociologi. Du kommer därmed att öka din förståelse för människors agerande i olika situationer och sammanhang.

Satsar du på idrott eller vill komma igång med träning, så kan du fördjupa dig inom idrott och hälsa. Du kommer få möjlighet att utvecklas som ledare och att testa många andra aktiviteter och idrotter, som kommer att utveckla andra sidor hos dig. Oavsett inriktning kommer du att vara väl förberedd för vidare studier på universitet och högskola, eftersom SA-programmet ger dig en bred bas för de flesta samhällsvetenskapliga utbildningar som bl.a. leder fram till yrken som polis, jurist, journalist, ekonom, socionom, psykolog med flera.

 » Läs mer om idrottsfördjupningen

Räddning och säkerhet är vår nya fördjupning på Pihlskolan. Den passar dig som vill studera inom polis, ambulans, räddningstjänst, försvarsmakt, sjukvård eller bara har ett intresse för att arbeta med människor. I fördjupningen erbjuds även kriminologi & kriminalteknik (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering).

» Läs mer om räddning och säkerhet

Image courtesy of "Vichaya Kiatying-Angsulee"/"Adamr"/ FreeDigitalPhotos.net

elev
Big Ben

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 1/2 2021