hellefors.se

Studenten 2020

Då vi just nu är mitt uppe i en pandemi, kommer vi som ni redan vet att behöva anpassa skolans studentfirande. Jag har vid ett par tillfällen träffat studentkommittén och vi har nu utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillsammans med de önskemål som ni har framfört, beslutat hur studentfirandet på Pihlskolan kommer att se ut. Observera att det kan bli ändringar om läget med pandemin förändras.

Dagen börjar med en traditionell studentlunch, men vi kommer att vara i Krokbornsparken för att vi ska kunna sprida ut oss lite under lunchen. Alla sitter inne i rotundan så att vi har tak över huvudet om det skulle regna.

Efter studentlunchen kommer vi att ha ett utspring från rotundan där eleverna sjunger studentsången och släpper ballonger precis som vanligt, men med enbart lärarna som publik. Utspringet kommer att livestreamas så att alla som vill se det kan göra det oavsett vilken plats man befinner sig på. Direkt efter det kommer sedan klasserna var för sig att springa ut i varsin utgång vid olika tider. Utanför grindarna får ett begränsat antal släkt och vänner vänta och stå utspritt. Varje student får ha med sig max fyra personer i en bil till parkeringen vid Krokborn för att det inte ska bli någon folksamling.

Det är mycket viktigt att alla uppmanar släkt och vänner att ta sitt ansvar och följa det vi har bestämt eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra studenten i år.

Lastbilsflak ska inte förekomma och Folkhälsomyndigheten skriver också att större privata bjudningar i hemmet inte ska förekomma för att minska smittspridningen av Covid-19. Elever och personal som har lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk eller andra symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska vara hemma och symtomfria i två dagar innan man träffar andra. Det gäller naturligtvis även vid studentfirandet.


Greta Hidén, Rektor
greta.hiden@pihlskolan.hellefors.se

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 29/4 2020