logga Pihlskolan
Hällefors kommuns logga
hellefors.se

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Hällefors vänder sig till dig som vill lära dig svenska, komplettera tidigare utbildning eller läsa in behörighet för högre studier. Vi erbjuder kostnadsfria kurser, vägledning samt information om studiefinansiering.

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Grundvux

Hällefors kommun tillhandahåller kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna  sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och  arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta  studier. Utbildningen på Grundvux omfattas av samtliga kurser inom grundskolans läroplan upp till och med årskurs nio. Du kan välja att läsa samtliga eller enstaka kurser. Kontinuerlig antagning tillämpas.

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen i Hällefors samverkar med gymnasieskolan. Vissa ämnen kan du läsa som kurser inom vuxenutbildningen, andra läser du med gymnasieskolan. Inom Komvux läser du samma kurser som görs på gymnasieskolan men undervisningen är anpassad till vuxna. Vår undervisningsfilosofi präglas av flexibilitet vilket innebär att du studerar i din egen takt på den nivå där du befinner dig. Kontinuerlig antagning tillämpas.

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt. SFI riktar sig till vuxna som är folkbokförda eller erhållit asyl. Vi har kontinuerligt intag. Genom SFI-undervisningen får du grundläggande kunskaper i det svenska språket så att du kan klara det dagliga livet i samhället och på arbetet. SFI-studier lägger också grund för vidare studier. Kontinuerlig antagning tillämpas.

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada får studera inom Särskild utbildning för vuxna (Särvux) från och med andra kalenderåret du fyller 20 år. Särvux är indelad i grundsärskolan, träningsskolan samt gymnasiesärskolan för vuxna. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.  Utbildningen ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Undervisningen är förlagd på Galaxen i Hällefors och är kostnadsfri.

Distansutbildning MiROi

Vi erbjuder dig möjligheten att läsa på distans. Distansstudier genomförs av utbildningsföretagen MiROi på uppdrag av vuxenutbildningen i Hällefors Kommun. Kontinuerlig antagning tillämpas. Studietiden är individuell och fastställs i samråd med studie- och yrkesvägledaren.
Distansstudier söks via ansökan till Komvux.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesvux

I Hällefors Kommun erbjuds även möjligheter att läsa kurser inom olika yrkesområden. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Pihlskolan för mer information.

Inom det industritekniska området finns möjlighet att läsa kurser inom svetsning, skärande bearbetning, heta arbeten med mera.
Läs mer på Rinman Educations hemsidalänk till annan webbplats

 

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 22/3 2018