logga Pihlskolan
Hällefors kommuns logga
hellefors.se

Grundvux

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Utbildningen på Grundvux omfattas av samtliga kurser inom grundskolans läroplan upp till och med årskurs nio. Du kan välja att läsa samtliga eller enstaka kurser.

Exempel på kurser du kan läsa

  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

Utbildningen bedrivs på olika nivåer. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att ta reda på vilken nivå du ska starta på.

Kursstartsdatum läsår 2016/2017

  • Grundvux 29/8
  • Grundvux 7/11
  • Grundvux 16/1
  • Grundvux 27/2


Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 12/10 2016