logga Pihlskolan
Hällefors kommuns logga
hellefors.se

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt.

SFI riktar sig till vuxna som är folkbokförda i Hällefors kommun. Vi har kontinuerligt intag.

Genom SFI-undervisningen får du grundläggande kunskaper i det svenska språket så att du kan klara det dagliga livet i samhället och på arbetet. SFI-studier lägger också grund för vidare studier.

Vi erbjuder olika studievägar. Varje studieväg består av två kurser där du kan få betyg efter varje kurs. Din tidigare studiebakgrund avgör vilken studieväg du ska gå. Utbildningen bedrivs på olika nivåer. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå och rätt studieväg. I vissa fall kan du kombinera dina studier på SFI med andra kurser inom vuxenutbildningen.

Du får en kallelse till ett inskrivningssamtal innan du börjar dina studier. Där träffar du lärare och eventuellt tolk. Vid inskrivningssamtalet avgörs vilken studieväg du kan börja på.

Läs mer om studievägar och kurser på www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Om du vill du studera svenska, kontakta gärna lärare på SFI:

Sten Walegren     0591- 641 57

Katri Majholm     0591- 641 12

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 5/9 2018