Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Gymnasial lärlingsanställning på industritekniska programmet

Från hösten 2024 kommer Pihlskolan erbjuda gymnasial lärlingsanställning för elever på det industritekniska programmet.

Under några år har det varit ett lågt söktryck till det Industritekniska programmet i hela landet. Samtidigt är kompetensförsörjningen en utmaning för industrin. Från hösten 2024 kommer Pihlskolan, i samarbete med Rinman Education, Ovako, Fricweld och Dianor, erbjuda gymnasial lärlingsanställning (GLA) för elever på det industritekniska programmet.

Vad innebär en gymnasial lärlingsanställning?

Gymnasial lärlingsanställning är en gemensam satsning för att öka attraktiviteten att utbilda sig och arbeta inom industribranschen. Lärlingsanställning innebär att du delar din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Du får en gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

På Pihlskolan läser du först två år på skolan och inför årskurs tre får du möjlighet att ansöka om en gymnasial lärlingsanställning på Ovako, Fricweld alternativt Dianor i Nora. I dagsläget finns två sökbara GLA-platser inom inriktningen processteknik och två platser inom produkt- och maskinteknik.

Pihlskolans gymnasium, en byggnad i tegel.