Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

DHR Region Örebro län

Handikapp

Föreningslokal: Mellringevägen 120 B, Örebro
Telefon: 019-673 21 10
E-post: orebrolan@dhr.se
Webbplats: dhr.se/orebrolan
Ordförande: Bengt Salomonsson

Kontakt

Namn: Bengt Salomonsson
Adress:
Telefon: 0730-38 49 56
E-post: salomonsson.invest@gmail.com

Uppdaterat: