Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Akut hjälp

Här finns viktiga kontaktuppgifter till olika samhälls­aktörer du kan behöva komma i kontakt med vid en akut situation till exempel SOS alarm eller socialjouren.

SOS alarm

112 ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Till Bris kan barn och ungdomar upp till 18 år ringa om prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS för barn

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

BRIS för vuxna

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Länk till Brottsofferjouren

Råd, stöd och bedömning för dig under 18 år. Du eller din vårdnadshavare kan kontakta barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Örebro (BUP) om du har frågor och funderingar om ditt mående och din psykiska hälsa.

Region Örebros webbplats

Telefonnummer: 019-602 58 00

Barn och unga

På dagtid kan du vid akuta tillstånd vända dig till Barn- och ungdoms­psykiatrin på telefon 019-602 57 00.

Kvällar, nätter och helger får barn och ungdomar hjälp hos Allmänpsykiatrins jourmottagning. Innan du besöker jourmottagningen ska du alltid ringa universitetsjukhuset för rådgivning på telefon 019-602 56 00.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Länk till Nationellt centrum för kvinnofrid

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta är 114 14, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Den allmänpsykiatriska jourmottagningen ligger på Universitetssjukhuset i Örebro, entré R och har öppet dygnet runt veckans alla dagar telefon 019-602 56 00.

Psykiatriska verksamheten

Barn och unga

På dagtid kan du vid akuta tillstånd vända dig till Barn- och ungdoms­psykiatrin på telefon 019-602 57 00.

Kvällar, nätter och helger får barn och ungdomar hjälp hos Allmänpsykiatrins jourmottagning. Innan du besöker jourmottagningen ska du alltid ringa universitetsjukhuset för rådgivning på telefon 019-602 56 00.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. På kvällar och helger kan du vid akuta situationer komma i kontakt med socialtjänsten via socialjouren på telefonnummer 019-21 41 05.

Telefontider

Måndag–torsdag 16–23
Fredag 16–01
Lördag 15–01
Söndag 15–23

Det finns professionell hjälp att få vid självmordstankar bland annat hos vårdcentral, psykiatrisk mottagning, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), kyrkan, skolhälsan och nationella hjälplinjer.

Om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel kan du gå till UMO. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Länk till UMO

Senast uppdaterad