Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Allmänhetens frågestund

I början av varje sammanträde med kommunfullmäktige har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet till dina politiker.

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun sammanträder sex gånger per år i Hällefors Folkets Hus med början klockan 13.00 om inget annat meddelas i annons. Sammanträdena annonseras i lokaltidningen samt här på hellefors.se under sidan möten och kallelser.

Du som är folkbokförd i Hällefors kommun.

  1. Du kan närvara som åhörare vid sammanträdet och under frågestunden muntligen eller skriftligen ställa din fråga direkt till politikerna. Om du lämnar in frågan skrifligt läser ordföranden upp frågan åt dig.
  2. Du kan ställa din fråga till kommmunfullmäktige via webben på formuläret nedan. Frågan läses upp och besvaras på nästkommande sammanträde efter bekräftelse från dig som frågeställare.

Webbformulär

Du kan inte få vara anonym – då tas frågan inte upp. Namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress ska anges. Alla fält förutom e-postadressen är obligatoriska.Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera dina frågor. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-post. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Senast uppdaterad