Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige, där du kan läsa hur det gick förra året, både ekonomiskt och hur kommunens nämnder och verksamheter bedrev sitt arbete och om målen som sattes uppfylldes.

Årsredovisningen innehåller information om ekonomiskt resultat för både kommunen och koncernen, och nämndernas övergripande ekonomi och kommunens finansiella ställning.

Önskas ytterligare information om kommunens olika verksamheter går det att kontakta respektive enhet.

Kommunens årsredovisning kan hämtas som pdf-fil. För det krävs programmet Acrobat Reader som kan laddas hem från Adobes webbplats utan kostnad.

För mer information om årsredovisningen, kontakta kommunförvaltningens ekonomienhet.

Önskas årsredovisningen i pappersformat - kontakta kommunförvaltningens ekonomienhet.

Dokument

Kontakt

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Senast uppdaterad