Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall.

Avgifter och regler

Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, såsom regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtnings­intervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna.

Avfallsabonnemang

På Mina sidor finns fakturahistorik och även tömningsschema av dina avfallsabonnemang.

Mina sidor på futureweb.sbbergslagen.se

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

E-post

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad