Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen.

Hemtjänst, nattpatrull, anhörigvård och kommunal hälso- och sjukvård

378 kronor per timme
Max 2359 kronor per månad

Omvårdnad vid särskilt boende

Max 2359 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

135 kronor per dygn
Kost 118 kronor per dygn

Dagcentralen Linden

80 kronor per gång

Trygghetslarm

380 kronor per månad

Matservice i egen bostad

64 kronor per portion

Kvällsmat i trygghetsboende

28 kronor per portion

Kostavgift i särskilt boende

3554 kronor per månad

Dagrehabilitering

75 kronor för hel dag
37,50 kronor för halv dag
Kost 80 kronor per gång

Hemrehabilitering

378 kronor per timme

Dokument

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare
Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: Måndag–torsdag 13–14

Sidan är uppdaterad