jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Taxor

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhänder­tagande av hushållsavfall i Hällefors kommun.

Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 640 kronor per år för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexempel som visar total årskostnad

Hämtning av matavfall varannan vecka med 140 liters kärl för matavfall.

Fast avgift 800 kronor + 156 kronor + åretrunthämtning 415 kronor = 1371 kronor per år.

* Från och med 2019-01-01 kan inte 190 liters kärl väljas.

PRIS HÄMTNING AV MATAVFALL

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

415 kr

236 kr

140 liter var fjärde vecka

239 kr

136 kr

190 liter varannan vecka*

750 kr

427 kr

190 liter var fjärde vecka*

431 kr

246 kr

240 liter varannan vecka

711 kr

405 kr

370 liter varannan vecka

1097 kr

624 kr

660 liter varannan vecka

1868 kr

1063 kr

Matavfallskärl140 liter varannan vecka

156 kr

113 kr


PRIS HÄMTNING AV BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

1729 kr

1053 kr

190 liter varannan vecka*

3126 kr

1904 kr

240 liter varannan vecka

2964 kr

1806 kr

370 liter varannan vecka

4570 kr

2784 kr

660 liter varannan vecka

7784 kr

4742 kr

PRIS HEMKOMPOSTERING

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

415 kr

236 kr

140 liter var fjärde vecka

239 kr

136 kr

140 liter en gång per kvartal

176 kr

108 kr

190 liter varannan vecka*

750 kr

427 kr

190 liter var fjärde vecka*

431 kr

246 kr

190 liter en gång per kvartal*

317 kr

196 kr

240 liter varannan vecka

711 kr

405 kr

370 liter varannan vecka

1097 kr

624 kr

660 liter varannan vecka

1868 kr

1063 kr

Relaterad information

Förutom villa och fritidshus innehåller avfallstaxan priser för flerbostadshus, verksamheter och slamtömning.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

E-post

servicecenter@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad