Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avgifter för vatten och avlopp

Här hittar du information om våra taxor och avgifter för vatten, avlopp och slamtömning. Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten som används i hushållet under ett helt år.

Småhusfastighet

2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 4 650 kronor per år.

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet.

 • 2,5 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 13 020 kronor per år.
 • 6 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 33 852 kronor per år.
 • 10 m³/h (kubikmeter per timme, volymflöde): 88 015 kronor per år.

 • Enbart vatten: 13,60 kronor per kubikmeter.
 • Enbart spillvattenavlopp: 20,30 kronor per kubikmeter.
 • Vatten och spillvattenavlopp: 33,90 kronor per kubikmeter.

Låt oss säga att hushållet använder 150 kubik vatten per år. En kubikmeter är lika med tusen liter vatten.
4 650 kronor i fast avgift + (150 kubik x 33,90 kronor i rörlig avgift) = 9 735 kronor per år inklusive moms.

 • Tömning av brunn eller tank inklusive 20 meter slang, enligt körturlista upp till 4 kubik: 1 380 kronor per tömning .
 • Tillägg för större volym: 310 kronor per kubik.
 • Tillägg för slangdragning: 14 kronor per meter.
 • Extra tömning inom 7 dagar: 2 360 kronor per tömning.
 • Akut extra tömning inom 48 timmar: 2 930 kronor per tömning .
 • Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske: 940 kronor per tillfälle.

Relaterad information

Avgifter för slamtömning hittas på sidan 9 i avfallstaxan.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad