Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter och regler för förskolan

Under de tider du arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldraledig erbjuder vi barnomsorg. Du är skyldig att lämna ny inkomstuppgift när hushållets inkomster förändras. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Avgiften beräknas i procent på hushållets bruttoinkomst. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 54 830 kronor i månaden eller mer, betalar ni den högsta avgiften. Samtliga maxtaxor finns redovisade under avgiftsnivåer. Avgiften debiteras 12 månader om året, även under sommaren, oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte.

Om den betalningsskyldige ligger efter med betalningen i två månader sker avstängning från fortsatt placering. Ny plats kan erhållas först när den gamla skulden reglerats.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för barn 1–2 år

  • Barn nummer 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1645 kronor i månaden
  • Barn nummer 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor i månaden
  • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 4: ingen avgift

Avgift för barn 3–5 år, gäller från och med augusti det året då barnet fyller 3 år

  • Barn nummer 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor i månaden
  • Barn nummer 2:1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden
  • Barn nummer 4: Ingen avgift

Barn i åldern 1–5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt följande; 5 timmar per dag under tisdagar, onsdagar och torsdagar 8–13. Gäller från skolstart hösten 2019.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds barnen avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna medan den är frivillig för barnen att delta i.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter. Finska ska erbjudas helt eller delvis på förskolan om någon önskar det. Möjligheten finns att kryssa i en ruta på ansökningsblanketten om det önskas förskola på finska.

Alla barn som går i den kommunala verksamheten är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringsbeskedet finns att hämta här på webben.

Försäkringsbesked

4 dagar per år har varje förskola stängt för planering. Under dessa dagar erbjuds plats på annan förskola eller fritidshem.

Under juli månad är endast två förskolor öppna. Då är barnomsorgen endast tillgänglig för barn till arbetande föräldrar.

Blanketter/dokument

Kontakt

Melinda Larsson, skoladministratör
Telefon: 0591-642 21
E-post: melinda.larsson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad