Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anpassa bostaden

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din permanentbostad. Processen för bostadsanpassning Förstora bildensvDocReady(function() {envision.imageViewer2(document.getElementById('svid12_23a883dc1779abca0e126e36'))})Illustration: Boverket / Altefur Development Så söker du bidrag för bostadsanpassning För att söka bidrag för bostadsanpassning behöver du fylla i en blankett. När du skickar in din ansökan ska du även skicka in: Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som beskriver sambandet mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd du vill söka bidrag för. En kopia av offert eller kostnadsberäkning för den åtgärd du vill söka bidrag för. Ett skriftligt medgivande från fastighetsägare. Hämta blanketter för bostadsanpassning Broschyr om bostadsanpassningsbidrag Boverkets information om bostadsanpassningsbidrag Vad du kan få bidrag för Några exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare. Du kan också få bostadsanpassningsbidrag för större anordningar, som till exempel hissar. Då kan du behöva anmäla åtgärden eller få ett godkänt bygglov. Handläggning och beslut När du har skickat in din ansökan kommer våra handläggare att utreda ärendet. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för och belopp. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd. Bidraget betalas ut när entreprenören har utfört arbetet och våra handläggare har granskat fakturorna. Reparationsbidrag Om du äger en anordning som är installerad med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du söka bidrag för reparation, besiktning eller underhåll av anordningen. Återställningsbidrag Du som är ägare av hyreshus och bostadsrättshus, samt hus med ägarlägenhetsfastigheter, kan söka om återställning av utförd anpassningsåtgärd. Överlåt din anordning I vissa fall kan du ge din hiss, ramp eller dörrautomatik till kommunen för återanvändning. Kontakta våra handläggare om du vill överlåta anordningen. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad