jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Brandskydd och sotning

Räddningstjänsten i Hällefors ingår i ett gemensamt kommunal­förbund som heter Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Hällefors kommun samarbetar med kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors.

En brasa med folk framför

Brandskydd

Har du frågor kring brandskydd såsom information om bland annat brandsläckare, brandvarnare, eldning utomhus och sotning så hittar du information på BRT:s webbplats.

Bergslagens räddningstjänst

Sotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvar för att sotning, rengöring och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Kommunens ansvar är överfört till kommunalförbundet för räddningstjänst, Bergslagens Räddningstjänst.

I Hällefors kommun är det Hällefors Sotningsdistrikt AB som utför både sotning, rengöring och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar enligt de intervaller som fastställts av direktionen för BRT.

Den enskilde har dock möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning. Det är BRT som handlägger dessa frågor. Blankett för ansökan finns på BRT:S webbplats.

Kontakt

Sotare

Sotning & Ventilation i Karlstad AB
Telefon: 054-21 16 36

Bergslagens Räddningstjänst

Telefon: 0586-636 00
Webbplats: www.brt.se

Sidan är uppdaterad