Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Brukarundersökningar

Varje år genomför Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningar för att få de äldres egen uppfattning om kvaliteten på insatserna som kommunen utför i äldreomsorgen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens rapport om de äldres egen uppfattning om hemtjänst och särskilda boenden (vård- och omsorgsboende).

Socialstyrelsens undersökning äldre 2022

Nyckeltal från Kolada

Länkad data med nyckeltal från kommun- och regionsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Senast uppdaterad