jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Bygga utan tillstånd

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande eller svartbygge. Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om du inte kan få bygglov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver bygglov innan du börjar bygga.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov, respektive inte kräver bygglov

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Det räcker alltså inte med att du har fått bygglov för att du ska få påbörja ditt byggande.

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller om du själv har glömt att ansöka om bygglov kan du skicka in en anmälan via vår e-tjänst. Du kan vara anonym vid anmälan, men då kan vi inte kontakta dig för kompletterande uppgifter eller ge återkoppling i ärendet.

Här kan du anmäla misstanke om olovligt byggande

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har byggts utan bygglov.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad