Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för ett fristående förråd

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett fristående förråd. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag.

Om du ska bygga ett fristående förråd behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan förrådet räknas som en attefallsåtgärd och då behöver du bara göra en anmälan. Om du bygger förrådet som en friggebod behöver du inte ansöka om bygglov eller anmälan.

Du behöver inte heller ansöka om bygglov eller göra en anmälan om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus och följande gäller för ditt förråd

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Förrådet dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Förrådet är fristående.
  • Du placerar förrådet nära en- eller tvåbostadshuset.
  • Du placerar altanen minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Du behöver inte bygglov för bygget enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för ett förråd.

Byggherre och planansvarig

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr


Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad