Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för plank, staket och mur

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett plank eller en mur. För ett vanligt staket behöver du normalt inte bygglov.

Om du ska bygga eller göra en större ändring på en mur eller ett plank behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du ska bygga något av följande:

  • Ett staket i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,2 meter högt.
  • Ett smidesstaket, stängsel, pergola eller spaljé med minst 50 procent genomsiktlighet.
  • Ett plank eller en mur runt en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren är max 1,8 meter hög. Dessutom placeras planket eller muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Ett plank eller en mur i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Planket eller muren placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga mur eller plank.

Byggherre och kontrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Bygglov för mur eller plank utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

6 420 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

8 560 kr


Bygglov för mur eller plank med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

11 770 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

13 910 kr

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad