Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Byggprojekt i kommunen

Planerade investeringsprojekt i Hällefors kommun.

Sikfors överföringsledning för avlopp

Avloppsvattnet från Sikfors pumpas idag från samhället till campingen. Där finns ett minireningsverk som renar vattnet innan det släpps till Sörälgen. Under hösten/vintern kommer det att byggas en överföringsledning från campingen till Hurtigtorpet för avloppsvattnet. När det är klart kommer minireningsverket att läggas ned.

Karta över sträckan från Hurtigtorpet till Sörälgens camping

Inmätningar på Rydellvägen, Hällefors

Ledningsnätet på Rydellvägen behöver bytas ut och vägen behöver asfalteras. Inmätningar av det befintliga ledningsnätet kommer att ske under hösten så att projektet kan förberedas under vintern. Bytet av ledningsnätet och asfalteringen kommer därefter att ske i etapper.

Karta över Rydellvägen i Hällefors

Älvestorp reningsverk

Några mindre reningsanläggningar kommer att samlas till ett nytt minireningsverk som byggs under hösten.

Karta med texten befintlig reningsanläggning byts ut mot en ny

Senast uppdaterad