Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan

Denna information riktar sig till dig som bedriver en verksamhet som på något sätt kan påverka miljön. Det är ditt ansvar att känna till om och hur din verksamhet påverkar miljön. Egenkontroll - ett förebyggande arbete där du kontrollerar och planerar verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö samt förebygga skador eller olyckor. Alla som driver en verksamhet med miljöpåverkan berörs av kravet på egenkontroll. Du måste också känna till vilka regler som gäller för alla delar i din verksamhet, till exempel avfallshantering eller vilka farliga kemikalier du kan byta ut mot mindre skadliga. Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Varför måste du kontrollera din verksamhet? Om du inte kontrollerar din verksamhet ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara utsläpp av föroreningar till mark och vatten, buller- och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi. Vad ska ingå i egenkontrollen? Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på hur stor och komplex verksamheten är och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön. För små verksamheter med begränsad miljöpåverkan kan det ofta räcka med att införa rutiner för de delar av verksamheten som ger miljöeffekter. Större företag upprättar ofta kontrollprogram och använder de rutiner som finns i miljöledningssystem (till exempel ISO 14001) för dokumentation och genomförande av egenkontrollen. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns vissa grundkrav beskrivna i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordning (1998:901) om verksamhetsutvövarens egenkontroll på Sveriges Riksdags webbplats Egenkontrollen bör dokumenteras eftersom det är du som verksamhetsutövare som har bevisbördan för att visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för personalen att göra rätt. Det underlättar också uppföljningen och gör det enklare att hitta brister om något blivit fel. Dokumentationen ska sparas i fem år. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad