Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Elev­inflytande och elevråd

Att du som elev känner att du har möjlighet att påverka din vardag. Att du bemöts med respekt och att någon lyssnar och tar tillvara på dina åsikter är viktigt för oss på Pihlskolan. Som elev på Pihlskolan har du flera möjligheter att göra din röst hörd.

Klassrådet har en viktig funktion. Där har du möjlighet att lyfta de frågor du vill diskutera med dina klasskamrater eller som du vill ska gå vidare till exempelvis skolledningen, studentkommittén eller elevrådet.

I elevrådet finns alla klasser representerade och här kan du påverka och diskutera vad som händer på skolan. Du kan även påverka din vardag genom att att utvärdera de kurser du gått och din tid på skolan när du tar studenten. Du kommer även att få tycka till om hur du trivs på skolan genom en årlig enkät.

Du möts av respekt av personalen. Dina åsikter och förslag blir tagna på allvar. Dessutom har du ett antal formella vägar att påverka din tid på Pihlskolan:

  • Elevrådet
  • Klassrådet
  • Kursplanering
  • Kursutvärdering
  • Programutvärdering
  • Studentkommittén
  • Skolenkät
  • Utvecklingssamtal

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95