Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Evenemangskalenderns riktlinjer

Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till och av intresse för en bred publik.

Riktlinjer

 • Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet exempelvis middag eller övernattning.
 • Ett evenemang ska alltid innehålla datum, plats och klockslag.
 • Vi lägger inte in aktiviteter som ingår i en förenings eller organisations löpande verksamhet såsom träningstider för idrott, årsmöten, politiska möten och religiösa sammankomster.
 • Evenemanget ska äga rum inom Hällefors kommun.
 • Hällefors kommun kan eventuellt göra mindre justeringar i inskickad text.
 • Som arrangör och uppgiftslämnare ansvarar du för att inskickade uppgifter är korrekta och att du meddelar oss om evenemanget ändras eller ställs in.
 • Evenemanget får inte upplevas kränkande eller diskriminerande för individer eller vissa samhällsgrupper.
 • Bifoga gärna en bild men tänk på att du ansvarar för att det är helt godkänt av fotografen att bilden får användas utan kostnad. Du som uppgiftslämnare är ansvarig över att ha samtycke från de personer som syns på bilderna. Att publicera bilder på webben, GDPR
 • Vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
  Information om GDPR
 • Hällefors kommun avgör om evenemanget bryter mot någon av ovanstående kriterier och därför inte ska publiceras.

Senast uppdaterad