Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Familj, barn och ungdom

På barn- och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot familjer, samt barn och ungdomar i åldern 0–20 år. Vårt arbete sträcker sig över förebyggande arbete, familjestöd i olika former, myndighets­utövning med utredningar och familjerättsligt arbete.

Två vuxna och två barn ute på en äng

Om du har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar är du välkommen att vända dig till barn- och familjegruppen med funderingar kring dina barn, oro för andras barn, separationer med mera. Detta gäller allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem.

Alla som arbetar inom individ- och familj har tystnadsplikt. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter blir utlämnade till obehöriga. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke.

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen och är till för att skydda din personliga integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen

Kontakt

Kontorstid

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Annica Sundin, enhetschef barn och unga, vuxen, missbruk, institutionsplaceringar, kontaktperson och kontaktfamilj
Telefon: 0591-643 26
annica.sundin@hellefors.se

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få prata med socialjouren för Hällefors kommun.

Måndag–torsdag 17.00–23.00
Fredag 17.00–00.30
Lördag 15.00–00.30
Söndag 15.00–23.00

Postadress

Hällefors kommun
Individ- och familj
712 83 Hällefors

Senast uppdaterad