Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Familjehem, kontakt­familj och kontakt­person

Vi på individ- och familjeomsorgen i Hällefors söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Som familjehem tar du emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna.

Det finns många orsaker till att barn blir placerade i familjehem.

Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

I de flesta fall är målet att barnet efter en tids boende i familjehem ska kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det är viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Att ta beslut om att bli ett familjehem är en process. Första steget är att kontakta socialtjänsten för att få mer information.

Att ha uppdrag som familjehem ställer krav på att du kan arbeta i team med personal från socialtjänst, skola och andra professionella kring barnet samt barnets biologiska föräldrar och nätverk.

Du behöver ingen särskild utbildning för uppdraget som familjehem, i princip kan vem som helst bli familjehem. Det är viktigt att familjen lever i en stabil social situation och att ni har ett stort intresse samt ett helhjärtat engagemang för barn.

Socialsekreterare gör flera hembesök och utreder familjen enligt Kälvestensmetoden, det vill säga samtalar med er om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar. Vi gör även en kontroll i social- och polisregister.

Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån Svenska kommunförbundets rekommendationer.

Vi erbjuder även vardagshandledning och utbildning.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder.

Vi är i ständigt behov av familjer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Du behöver ingen särskild utbildning för uppdraget men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

Alla kontaktfamiljer blir utredda noggrant av socialsekreterare. Vi gör även en kontroll i polis - och socialregister.

Som kontaktfamilj får du stöd i ditt uppdrag samt en ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och Kommunförbundets rekommendationer.

Som kontaktperson ställer du upp med din tid och engagemang för en ungdom som kan antingen bo kvar hemma hos sina föräldrar eller har flyttat till eget boende.

Uppdrag som kontaktperson kan se mycket olika ut, beroende på ungdomens behov, för det mesta blir du en viktig vuxenkontakt för ungdomen. Du stödjer och hjälper ungdomen genom kontakt som blir formulerad i ditt kontaktpersonsuppdrag.

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag är alltid enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner samt uppdragets omfattning.

Blankett

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad