Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Fonder och donationsstiftelser

Hällefors kommun förvaltar tre olika fonder/stiftelser där du som invånare kan söka pengar.

Karta över Hjulsjö socken

Gamla Hjulsjö socken

En stiftelse blir bildad genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelse­protokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna.

Riktar sig till församlingsbor, boende och skrivna inom gamla Hjulsjö socken. Gamla Hjulsjö socken är i dag området där följande byföreningar verkar: Grängshyttans byförening, Björksjöns byförening, Rombohöjdens byförening, Hjulsjö byförening och Bredsjö byförening.

Samtliga boende kan få stöd för:

  1. kostnader för deltagande i vattengymnastik vid närliggande badanläggning.
  2. stöd till läkarvårdskostnader. Kostnader för läkarkvitton/frikort lämnas en gång om året för utbetalning ur fonden.

Riktar sig till församlingsbor, boende och skrivna inom gamla Hjulsjö socken. Gamla Hjulsjö socken är i dag området där följande byföreningar verkar: Grängshyttans byförening, Björksjöns byförening, Rombohöjdens byförening, Hjulsjö byförening och Bredsjö byförening. Pensionärer 65 år och äldre samt personer med funktionsnedsättning kan få stöd.

  1. Snöröjning. Egenavgift: 100 kronor
  2. Gräsklippning. Stöd lämnas till klippning av normal villatomt om högst 2 000 kvadratmeter. Egenavgift: 50% av kostnaden.
  3. Vår- och höststädning inklusive fönsterputsning. Egenavgift: 25% av kostnaden.
  4. Stöd till Anhöriga över 65 år, som vårdar närstående. Max 2 000 kronor per år.
  5. Stöd till anskaffning av TV-apparat. Max 1 000 kronor per år.
  6. Stöd till Fotvård. Egenavgift: 100 kronor per gång.

Utdelning sker till den eller de elever i Kulturskolan eller motsvarande som visar stor begåvning och fallenhet för bildämnet, främst måleri och teckning.

Kulturskolans lärare utser lämpliga stipendiater.

Utdelning sker med lägst 10 000 kronor varje år vid vårterminens slut.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

Länsstyrelsens gemensamma stiftelsedatabas

Kontakt

Susanne Westberg, ekonomiadministratör
Telefon: 0591-641 17
susanne.westberg@hellefors.se

Senast uppdaterad