Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Försäkring och skadeanmälan

Alla barn och elever som går i kommunens skolor samt vissa andra grupper inom Hällefors kommuns verksamhets­område är olycksfalls­försäkrade genom Svedea.

Detta gäller försäkringen för

Dygnet runt

 • Elever i grundskola och gymnasieskola inklusive ensamkommande flyktingbarn
 • Barn i kommunal och privat förskola
 • Personer i familjehem
 • Stödboende, IFO

Under verksamhetstid

 • Deltagare i arbetmarknadspolitiska åtgärder
 • Deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS
 • Praktikanter, ungdomar under 25 år som bereds arbete av kommunen
 • Psykisk funktionsnedsättning i träning
 • Kontaktpersoner vuxen, BoU och LSS
 • Kontaktfamiljer BoU
 • Stödboende för ensamkommande
 • Ledsagare
 • Frivilliga resursgrupper
 • Kortiddsvistelse utanför hemmet 9 §, Lss

Kontakt

Frågor om försäkringen

Vänd dig till Svedea på telefon 0771-160 199 eller via e-post skadorforetag@svedea.se
www.svedea.se

Anmäla en skada

Ta kontakt med verksamhetsansvarig eller din rektor på skolan.

Senast uppdaterad