jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Hälsa och sjukvård

En god upplevd hälsa är viktigt med möjlighet till goda livsvillkor och levnadsvanor. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård för  personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård.

Kommunens ansvar omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hem­rehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder. Detta bedöms av lasarett/primärvård tillsammans med kommunens sjuksköterska/arbetsterapeut.

Är du missnöjd med den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om det inte går att reda ut missnöjet tillsammans så kan du vända dig till Patientnämnden Region Örebro län med dina synpunkter.

Patientnämnden Region Örebro län

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp.

Vänd dig hit när det är akut

Sidan är uppdaterad