Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Informationsguiden – Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel

Här i informationsguiden hittar du verksamheter och resurser som erbjuder råd och stöd, samt information kopplat till alkohol, andra droger och spel om pengar. Via guiden kan du på ett enkelt sätt få hjälp att hitta just de verksam­heter som du önskar få kontakt med och på så vis få svar på dina frågor och funderingar.

Senast uppdaterad