Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Introduktionsprogrammet

Du som kommer till introduktionsprogrammet på Pihlskolan i Hällefors kan studera på olika sätt som är anpassade efter dina behov.

Elev skriver i ett block

Intro­duktions­programmet går att läsa i fyra olika inriktningar:

Programinriktat val är för dig med minst sex godkända grundskolebetyg. Ett av betygen måste vara svenska och ett av betygen måste vara i matematik eller engelska. Du studerar de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till det program du du sökt. Samtidigt kan du läsa gymnasiekurser på det nationella program du vill studera på.

Yrkesintroduktion kan du söka om du inte är behörig till ett nationellt program. Vi gör upp en studieplan tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. En sådan plan kan innehålla: grundskoleämnen, praktik eller karaktärsämnen från ett yrkesprogram på gymnasiet.

Individuellt alternativ är för dig som behöver läsa upp grundskoleämnen men inte vet vilket program du vill välja. Vi gör upp en studieplan tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. Planen kan innehålla praktik, grundskoleämnen och annat som hjälper din utveckling.

Språkintroduktion är för dig med annat modersmål än svenska och som inte är behörig till gymnasiet. Om du behöver läsa svenska eller svenska som andraspråk (sva) för att kunna gå vidare. När du har tillräckliga kunskaper i svenska kan du börja gå kurser på gymnasiet.

Om du läst en kurs när du studerat på ett introduktionsprogram får du läsa om kursen om du börjar på ett Nationellt program.

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95