Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Jämför service, öppna data

Öppna data är digital information från myndigheter och offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKR, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På dessa sidor har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För att jämföra med andra kommuner finns det färdiga funktioner i Kolada.

Länk till Kolada

Senast uppdaterad