Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Klockarhags­skolan F-9

Klockarhagsskolan är centralt belägen och Hällefors kommuns största grundskola med cirka 600 elever i årskurs f‑9, inklusive anpassad grundskola. Skolans motto är: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Alla ska mötas med respekt för sin individ och få möjlighet till utveckling utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen och respektera varandra.

Klockarhagsskolan vit byggnad årskurs 4-6

Byggnaden för elever årskurs 4-6

Skolan innehar en hög grad av behörig pedagogisk personal och en låg omsättning bland personalen vilket kan vara ett resultat av att Klockarhagsskolan är en god arbetsplats.

Skolledningen består av tre rektorer (f–3, 4–6 samt 7–9). På skolan finns det lärare, assistenter, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog, modersmålslärare, studiehandledare, rastvärdar och vaktmästare.

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagog, kuratorer och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Centrala elevhälsan Hällefors kommun

Vid frånvaro när ert barn är sjukt eller av annan anledning inte kan närvara i skolan ska du alltid meddela skolan, direkt på morgonen, om att ert barn inte kommer hit.

Infomentor

Smidigast anmäler du frånvaro via webben, Infomentor, där du loggar in och markerar att barnet är frånvarande. Saknar du eller har glömt dina inloggningsuppgifter så ring expeditionen på telefon 641 75 eller 641 68.

E-post

Det går också att e-posta sjukfrånvaro till Jessica eller Christer. Du kan även e-posta till ditt barns klassföreståndare förnamn.efternamn@skola.hellefors.se (inte å,ä,ö) och meddela sjukdom eller annan frånvaro.

jessica.roso@hellefors.se
christer.nord@hellefors.se

Telefon/SMS

Många har redan rutiner och meddelar klassföreståndaren via telefon eller SMS.

Att tänka på...

Du måste även meddela fritids på morgonen om barnet inte kommer. Om frånvaro inte blir rapporterat, kommer klass­föreståndaren skyndsamt att ta kontakt med hemmet. Senast vid skoldagens slut.

Om någon elev i årskurs F–5 ska följa med en kompis hem efter fritids ska vårdnadshavaren ha meddelat fritidspersonalen om det, annars kommer personalen inte låta eleven följa med. Detta gäller även resande barn i anknytning till skoldagens slut då klassföreståndaren måste bli informerad om barnet inte ska åka med taxi eller buss.

Vid frånvaro, vill vi att du meddelar oss när ert barn ska komma tillbaka till skolan igen i första hand till klassföreståndare, via samtal, sms eller e‑post annars till expeditionen.

Det är Skolverket som fastställer provperioderna.

Provdatum för nationella prov årskurs 3, 6 och 9

Du kan kontakta Klockarhagsskolans studie- och yrkesvägledare (SYV) för personlig vägledning och motiverande samtal om fortsatta studier efter grundskolan.

Mer information om SYV

Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Vuxna kan genom Bris få stöd och information kring frågor som rör barn.

Barnens rätt i samhället, BRIS

Här har Klockarhagsskolan samlat lite länkar till lite olika webbplatser som kan vara till användning. Alla länkar blir öppnade i nytt fönster.

Kontakt

Linda Igelström rektor F–3
Telefon: 0591-641 52
linda.igelstrom@hellefors.se

Jenny Liodden, rektor 4–6
Telefon: 0591-641 73
jenny.liodden@hellefors.se

Marie Karlsson, rektor 7–9
Telefon: 0591-641 59
marie.karlsson@hellefors.se

Expedition Klockarhagsskolan

Christer Nordh, skoladministratör
Telefon: 0591-641 75
Besöksadress: Klockarvägen 6, Hällefors
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Hitta till Klockarhagsskolan

Senast uppdaterad