Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunbladet

Kommunbladet är Hällefors kommuns nyhetsbrev som informerade invånarna om nyheter, olika projekt och aktiviteter under åren 2021 - 2023.

Kommunbladet delades ut 4 gånger per år till alla kommuninvånares brevlådor. På grund av prishöjning för utdelning undersöks alternativa kanaler för att nå ut med information till invånarna.

Blått streck med texten Information till alla hushåll över. Under finns kommunloggan och texten Kommunbladet till höger

Kontakt

Camilla Sandblad, kommunikatör
Telefon: 0591-644 76
E-post camilla.sandblad@hellefors.se

Senast uppdaterad