Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunbladet

Kommunbladet är Hällefors kommuns nyhetsbrev som informerar invånarna om nyheter, olika projekt och aktiviteter. Kommunbladet delas ut till kommunens hushåll fyra gånger per år.

Blått streck med texten Information till alla hushåll över. Under finns kommunloggan och texten Kommunbladet till höger

Kontakt

Camilla Sandblad, kommunikatör
Telefon: 0591-644 76
E-post camilla.sandblad@hellefors.se

Senast uppdaterad