Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunal­lagen

Kommunallagen styr kommunens verksamhet genom att reglera deras befogenheter, det vill säga anger förutsättningarna för vad de får syssla med. Kommunen får själva ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till dem. De beslutar till exempel själva om hur stor skatten ska vara.

Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänst­lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Senast uppdaterad