Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kontakt tjänstepersoner

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i tjänsteperson­organisationen i Hällefors kommun.

Veronica Svensson, kommunchef
Telefon: 0591-641 29
veronica.svensson@hellefors.se

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
jessica.jansson@hellefors.se

Lars Örtlund, IT-chef
Telefon: 0591-641 10
lars.ortlund@hellefors.se

Jessica Fällgren, HR-chef
Telefon: 0591-641 33
jessica.fallgren@hellefors.se

Mathias Brandt, kanslichef
Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Jessica Nilsson, verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling
Telefon: 0591-641 30
jessica.nilsson@hellefors.se

Ulf Skog, T.F. samhällsutvecklingschef
Telefon: 0591-641 08
ulf.skog@hellefors.se

Camilla McQuire, näringslivschef
Telefon: 0591-641 28
camilla.mcquire@hellefors.se

Martin Modig, kris- och beredskapssamordnare
Telefon: 0591-643 89
martin.modig@hellefors.se

Camilla Sandblad, kommunikatör och turismutvecklare
Telefon: 0591-644 76
camilla.sandblad@hellefors.se

Tina Lanefjord, skolchef
Telefon: 0591-641 50
tina.lanefjord@hellefors.se

Peter Wiker, utvecklingsstrateg
Telefon: 0591-641 45
peter.wiker@hellefors.se

Måltid

Stefan Lahti, måltidschef
Telefon: 0591-641 47
stefan.lahti@hellefors.se

Kulturskolan

Enar Karlsson, kulturskolechef
Telefon: 0591-641 83
enar.karlsson@hellefors.se

Förskolan

Helen Hansson, rektor Lärkan
Telefon: 0591-642 28
helen.hansson@hellefors.se

Ulrika Johansson, rektor Grythyttans förskola
Telefon: 0591-642 39
ulrika.johansson@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3
Telefon: 0591-641 52
linda.igelstrom@hellefors.se

Jenny Liodden, rektor 4–6
Telefon: 0591-641 73
jenny.liodden@hellefors.se

Marie Karlsson, rektor 7–9
Telefon: 0591-641 59
marie.karlsson@hellefors.se

Grythyttans skola och anpassade grundskolan

Magnus Ekström, rektor F–6 och Anpassad grundskola
Telefon: 0591-641 40
magnus.ekstrom@hellefors.se

Pihlskolan

Greta Hidén, rektor
Telefon: 0591-641 96
greta.hiden@hellefors.se

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen
Telefon: 0591-642 26
lindamarie.brandt@hellefors.se

Elevhälsan

Linda Kjellberg Geschwind, enhetschef för elevhälsan
Telefon: 0591-641 76
linda.kjellberg@hellefors.se

Daniel Åhnberg, socialchef
Telefon: 0591-643 40
daniel.ahnberg@hellefors.se

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) 
Telefon: 0591-642 04
ann-louise.eriksson@hellefors.se

Lola Olsson, enhetschef HSL
Telefon: 0591-642 70
lola.olsson@hellefors.se 

Individ- och familjeomsorg

Reception individ- och familj
Telefon: 0591-643 20, växel

Fanny Forsell, enhetschef försörjningsenheten
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och biståndhandläggning SoL och LSS
Telefon: 0591-643 20
fanny.forsell@hellefors.se

Annica Sundin, enhetschef barn och vuxna
Telefon: 643 20
annica.sundin@hellefors.se

Funktionsnedsättning

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
eva.kuusisto@hellefors.se

Linnea Nilsson, enhetschef personliga assistenter
Telefon: 0591-643 30
linnea.nilsson@hellefors.se

Äldreomsorg

Malin Olsson, äldreomsorgschef
Telefon: 0591-643 16
malin.olsson@hellefors.se

Päivi Saxin, enhetschef Björkhaga
Telefon: 0591-644 10
paivi.saxin@hellefors.se

Arijeta Elmir, enhetschef Sörgården
Telefon: 0591-644 05
Arijeta.Osmancevic@hellefors.se

Anneli Högberg, enhetschef Helheten
Telefon: 0591-643 50
anneli.hogberg@hellefors.se

Carina Nilsson, enhetschef Gillersgården
Telefon: 0591-644 13
carina.nilsson@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Fyrklövern
Telefon: 0591-644 73
raija.sundin@hellefors.se

Cveta Pavlovic, enhetschef Fyrklövern
Telefon: 0591-644 71
cveta.pavlovic@hellefors.se

Arbetsmarknad

Fanny Forsell, enhetschef arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0591-643 19
fanny.forsell@hellefors.se

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42
kicki.johansson@hellefors.se

Anne-Marie Alzén, bibliotekschef
Telefon: 0591-644 41
anne-marie.alzen@hellefors.se

Pia Ljungqvist, badhuschef
Telefon: 0591-643 65
pia.ljungqvist@hellefors.se

Senast uppdaterad