Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kuntoutus kotona Helga/Helmer

Toimintamalli sosiaalipalvelulain ja terveyden- ja sairaanhoitolain mukaisia toimia varten. Kunnan tarjoama kuntoutus kotona sairaalassaolon tai lyhytaikaisasumisen jälkeen.

Oranga fjärilar med bruna prickar

Kotipalvelun Helga/Helmer-toimintamalli

 • Mahdollisuus saada sairaalassaolon ja/tai lyhytaikaisasumisen jälkeen tukea kotipalvelulta, jolloin voidaan kokeilemalla todeta, millaista apua henkilö tarvitsee kunnalta.
 • Hoidon suunnittelusta vastaava ja kotipalvelun edustaja (henkilöstöryhmän yhteyshenkilö) tapaavat hoidettavan henkilön tämän kotona. He suunnittelevat yhdessä lyhyellä aikavälillä tarvittavat aputoimet. Tarvittaessa suunnitellaan myös palvelutoimet, esimerkiksi hygieenisyysvaatimukset täyttävä siivous, pyykinpesu ja petaaminen / puhtaaksi petaaminen. Siivous ei sisälly palvelutoimiin. Hoidettava saa testata, mikä tuntuu hyvältä, ja me kannustamme ja tuemme häntä.
 • Kunnan tarjoaman hoidon suunnittelusta vastaava työterapeutti tai sairaanhoitaja suunnittelee yhdessä hoidettavan kanssa kahden ensimmäisen viikon aikana tarvittavat toimet.
 • Tarvittaessa hoidettavalle tarjotaan helposti asennettava turvahälytin.
 • Kaikki suunnitelmat ja aputoimet dokumentoidaan hoidettavan henkilökohtaiseen Hemma hos -kansioon.
 • Aputoimia seurataan ja ne tarkistetaan säännöllisesti kahden ensimmäisen viikon aikana.
 • Kahden viikon jälkeen järjestetään tapaaminen hoidettavan kotona ja päätetään pidemmällä aikavälillä tarvittavista aputoimista. Hoidon suunnitteluun osallistuvat hoidettava itse, joku hänen läheisistään, kotipalvelun työntekijä, sairaanhoitaja, työterapeutti ja avuntarpeenkäsittelijä.
 • Hoitoa suunniteltaessa avuntarpeenkäsittelijä tekee tarvearvioinnin ja päättää sen jälkeen tarvittavista toimista. Toimet myönnetään sosiaalipalvelulain 4. luvun 2 §:n mukaan.
 • Hoidettavan läheiset osallistuvat suunnitteluun niin paljon kuin hoidettava ja läheiset itse haluavat.
 • Kahdesta Helga/Helmer-viikosta koituvat kulut määräytyvät kunnan enimmäistaksan perusteella ja sovitetaan henkilön tulojen ja asuinkustannusten mukaan.
 • Jos kotona asuminen tuottaa hoidettavalle henkilölle vaikeuksia, hänelle tarjotaan kahden ”kokeiluviikon” ajan nk. turva-asumispaikkaa vanhustentalossa, jotta hän voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Toimintamallin tavoite

 • Vanhusten tukeminen tarjoamalla heille sairaalassaolon tai kunnan lyhytaikaisasunnossa asumisen jälkeen yksilöllisesti sovitettua apua ja harjoitusta kotona, jotta he uskaltavat palata takaisin kotiin.
 • Hoidettavalle tarjotaan mahdollisuus kokeilla itse, millaista apua hän tarvitsee.
 • Kotikuntoutukseen panostaminen ja sen tukeminen; hoidettavan henkilön kuntouttaminen hoituu parhaiten hänen omassa kodissaan.
 • Lisätä vanhusten mahdollisuuksia jatkaa asumista omassa kodissaan ja siten säilyttää itsenäisyytensä mahdollisimman pitkään.

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00