Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

LSS:n mukaiset palvelutoimet

Suurista ja pysyvistä toimintarajoitteista kärsiville henkilöille tarjottavan hoidon ja hoitotoimenpiteiden lisäksi maakäräjät voi antaa myös LSS-lain
(laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaista neuvontaa ja tukea.

Saattajan tulee helpottaa niitä, joilla ei ole muulla tavoin mahdollisuutta päästä ulos, tavata ystäviään tai osallistua virkistystoimintaan. Palvelutoimi sovitetaan hakijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.vaurio.

Yhteyshenkilö on lähimmäinen, ystävä, joka voi auttaa sinua saamaan sosiaalisia kontakteja ja pääsemään vapaa-ajanharrastuksiin. Voit tavata yhteyshenkilöä säännöllisesti kodissasi tai muualla ja voitte tehdä yhdessä mukavia asioita.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan henkilökohtaista tukea, jolloin saat apua perustarpeisiisi yhdeltä tai useammalta henkilökohtaiselta avustajalta. Se merkitsee sitä, että saat apua esim. henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruokailussa, pukeutumisessa ja riisuuntumisessa, kommunikoinnissa muiden kanssa sekä pääset käymään ulkona.

Lomituspalvelu on tarkoitettu omaisille, jotka asuvat yhdessä toimintaesteisen lapsen kanssa ja jotka tarvitsevat apua päästäkseen itse rentoutumaan tai hoitamaan omia asioitaan, joihin lapsi ei voi osallistua.

Lyhytaikaisoleskelu on lomituspalvelun vaihtoehto, ja sitä voidaan tarjota lyhytaikaiskodissa, toisen perheen luona tai leirillä. Lyhytaikaisoleskelu tarjoaa mahdollisuuden ympäristönvaihdokseen ja virkistykseen sekä omaisten lomituksiin.

Lyhytaikaisvalvonta on yli 12-vuotiaille toimintaesteisille nuorille tarkoitettua jatkettua vapaa-ajantoimintaa. Valvontaa voidaan tarjota ennen koulupäivän alkamista ja koulupäivän jälkeen sekä koululomien aikana.

Lain piiriin kuuluvilla aikuisilla on oikeus erityispalveluasuntoon, joka voidaan sovittaa erilaisiin tarpeisiin. Pääasialliset asumismuodot ovat palveluasunto, ryhmäasunto ja erityispalveluasunto.

Tärkeää asunnossa on se, että se on täysin toimiva, että se on henkilön yksityinen ja pysyvä koti ja ettei se ole laitosmainen.

Toimintaesteisillä lapsilla, jotka eivät voi asua vanhempiensa luona, voi olla oikeus asua jonkun toisen perheen luona tai erityispalveluasunnossa.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tarjota virikkeellistä ja mielekästä tekemistä päivisin. Toiminta valitaan mahdollisimman pitkälle omien tarpeittesi ja toiveittesi perustella. Sinun tulee olla työikäinen, mutta et saa käydä samanaikaisesti muualla töissä tai opiskella. Päivätoimintaan on oikeus kehitysvammaisilla ja niillä, joilla on todettu autismi tai joilla on aikuisiässä saatu kykyjä rajoittava vaurio.

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00