Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Medborgar­förslag

Alla som är folkbokförda i Hällefors kommun har rätt att lämna in medborgar­förslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det passar bäst för stora frågor.

Har du istället synpunkter i mer vardagliga frågor - idéer, förslag, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt på länken här nedanför.

Lämna synpunkt här

Vi besvarar frågor/synpunkter så snart som möjligt beroende på frågans/synpunktens art och omfång.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.

Förslaget får inte heller handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden.

Alla som är folkbokförda i Hällefors kommun har rätt att lämna in ett förslag. Denna rätt gäller således också barn, ungdomar och medborgare i andra länder som ännu inte har hunnit få kommunal rösträtt.

Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med någon eller några andra personer.

Förslaget presenteras av kommunfullmäktiges ordförande. Du har ingen egen yttranderätt. Medborgarförslaget går vidare till kommunstyrelse eller till det utskott som ansvarar för beredningen av din fråga.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag. Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag, även namn och adress blir offentliga.

Det finns olika vägar att lämna ett medborgarförslag: skriva ett vanligt brev eller använda vår blankett. För att använda våran pdf-blankett behöver du Adobe Reader. Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen och sedan skriva ut den.

Krav på medborgarförslag per brev

För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag", innehålla ditt namn, adress och telefonnummer, vara undertecknat av dig/er som lämnar in förslaget, bara innehålla ett ämne samt innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Skicka eller lämna ditt medborgarförslag

Hällefors kommun
Kommunsekreteraren
712 83 Hällefors
eller lämna det direkt på ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Relaterad information

Senast uppdaterad