Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Gemensamt för dessa grupper är att de har historiska band till Sverige eftersom de har befolkat Sverige under lång tid. Minoritetsgrupperna har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin identitet.

Minoritetsgrupperna har även aktivt värnat den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma svenska kulturarvet.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter ska informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom ska kommuner och andra myndigheter ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommuner och regioner är nu t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Handboken är tänkt att vara ett stöd i kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter. I boken varvas information om den reviderade lagstiftningen, teori och goda exempel.

Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minoritetspolicy för Hällefors kommun.PDF Pdf, 528.5 kB, öppnas i nytt fönster. 528.5 kB 2021-11-18 08.07

Kontakt

Marjo Mäkinen, samordnare Finskt förvaltningsområde
Telefon: 0591-641 31
E-post: marjo.makinen@hellefors.se

Senast uppdaterad