Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården får ingen lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Om en person bryter mot tystnadsplikten kan personen dömas till böter eller fängelse.

Senast uppdaterad