Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Familje­verksamheter, öppen verksamhet

Hällefors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo i. Vi arbetar för att familjer, barn och ungdomar ska må bra här. För att uppnå det finns flera familje­verksamheter som kan erbjuda råd, stöd och hjälp.

ABC, Alla Barn i Centrum, består av fyra gruppträffar med varsitt tema och är för dig som är förälder och har barn mellan 3–12 år. Träffarna handlar om att stärka bandet mellan barn och föräldar. Vi bjuder på fika.

Träffar våren 2024

Datum: 28 februari, 13 mars, 3 april, 16 april
Alla träffar är mellan 17-19.30
Plats: Lärkan 3 Bergslagsvägen 13, Hällefors

Träffarnas innehåll

Träff 1 - Visa kärlek: Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med: Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen: Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider: Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC

Gruppledare

Anneli Högberg
070-453 66 42
anneli.hogberg@hellefors.se

Anna Thron Bratt
Anna.Thron-Bratt@hellefors.se

Mer information

ABC föräldragrupp våren 2024 Pdf, 336.9 kB.

FamSam, Familjesamverkansteamet norra Örebro län, hjälper familjer att samla sina kontakter med vård, socialtjänst och skola.

FamSam finns till för familjer med barn och unga vuxna som bor hemma och som har flera kontakter inom exempelvis både vård, socialtjänst och skola. Genom FamSam kan du som förälder och din familj få stöd i att hålla ihop alla kontakter. Vi hjälper till att samla alla verksamheter som finns runt familjen på ett och samma möte.

Vad kan jag få hjälp med av FamSam?

På FamSam-möten får du hjälp med följande:

 • Dela information.
 • Göra upp en gemensam planering med verksamheterna.
 • Tydliggöra för alla vem som ska göra vad.

FamSam är en frivillig stödverksamhet. Om du som förälder ser en nytta med det så kallar vi till ett FamSam-möte. Vilka som ska delta på mötet är du och din familj som talar om.

Vi har kontakt med dig och verksamheterna inför, efter och mellan mötena för att höra hur det går. FamSam har alltid barnets och familjens bästa i fokus.

Du kan även höra av dig till FamSam för att få information om vilket stöd som finns att få i norra länsdelen gällande föräldraskap, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Föreläsningar 2024

 • Tisdag 5 mars Bli den förälder du vill vara
 • Tisdag 14 maj Ungdomars utmaningar

Kontakta oss

Vill du få mer information om vad vi gör eller hur vi kan hjälpa till? Hör då av dig till oss via telefon eller e-post så berättar vi mer.

Samverkansledare och legitimerad psykolog
Marta Bjurström
Telefon: 073 - 679 09 54
E-post: marta.bjurstrom@nora.se

Samverkansledare och socionom

Sara Maxe
Telefon: 079-060 47 45
E-post: sara.maxe@nora.se

Mer information

Föräldraskap i Sverige (FÖS) är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar. Gruppträffarna riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år.

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och samtidigt få möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning.

Kontakt och mer information om föräldraskap i Sverige

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Hällefors församlingshem

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om de inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Öppen barn- och familjecentralverksamhet är en mötesplats för dig som är förälder med barn 0–6 år. Du har möjlighet att leka och umgås med ditt barn tillsammans med andra föräldrar och deras barn. Det finns frukt och fika vid varje träff.

Våren 2024 startar träffarna den 10 januari och slutar den 10 juni. Träffarna är på Hällefors Kulturskola följande tider:

 • Måndagar 12–15
 • Onsdagar 9–12

Aktiviteter under våren

 • Vecka 4 onsdag 24 janauri 10.00: Besök av Caroline Andersson (RF-SISU Örebro län). Föreläsning om fysisk aktivitet och riskful play
 • Vecka 8 måndag 19 februari 11–16: Bytardag, ta med och byt kläder, leksaker med mera med andra föräldrar.
 • Vecka 12 måndag 18 och onsdag 20 mars: Skapande verkstad med påsktema. Föräldrar får möjlighet att måla, pyssla och skapa tillsammans med barnen.
 • Vecka 13 påsklov: Öppet som vanligt både måndag och onsdag.
 • Vecka 14: Öppet endast onsdag.
 • Vecka 18 måndag 29 april 12–15: Utelek vid Lindholmstorpet. Vid regn på Kulturskolan.
 • Vecka 18 onsdag 1 maj: Stängt.
 • Vecka 22 måndag 27 och onsdag 29 juni: Utelek vid Lindholmstorpet. Vid regn på Kulturskolan.
 • Vecka 24 måndag 10 juni 12–15: Avslutningskalas vid Lindholmstorpet (Vid regn på Kulturskolan)

Under våren kommer vi att erbjuda ett tillfälle med HLR för barn. Tid och datum är inte klart än. Ingrid från Viva Tanden besöker oss vid flera tillfällen och barnläkare Eva är med i verksamheten en måndag per månad 13.3015.00

Öppen barn- och familjeverksamhet, informationsfolder våren 2024 Pdf, 300.5 kB.
Öppen barn- och familjeverksamhet i Hällefors, Facebook

För mer information kontakta

Anna Thron Bratt, förskollärare och samordnare
Anna.Thron-Bratt@hellefors.se
Telefon: 073-660 48 18

Senast uppdaterad